Rechtzaak om hoogbouw naast de vuurtoren

646
0
Foto: KondorWessels

Vorige week dinsdag stonden bewoners van de Vuurtorenweg/Vuurbaakstraat en de gemeente Den Haag tegenover elkaar in de rechtbank aan de Prins Clauslaan inzake de beoogde hoogbouw naast de vuurtoren. Na een vier uur durende sessie werd afgesloten met de mededeling dat de uitspraak binnen zes weken zal plaats vinden, maar dit gezien de omvang van de zaak ook nog wel iets langer kan duren.

Normaal gesproken duurt de behandeling van een rechtszaak één à twee uur en is er één rechter aanwezig. In het geval van de hoogbouw naast de vuurtoren zijn er echter zijn zes afzonderlijke zaken aangespannen tegen de gemeente Den Haag en heeft de rechtbank besloten tot een gezamenlijke behandeling door drie rechters en deze duurde uiteindelijk vier (lange) uren.

De speerpunten van bewoners en belanghebbenden waren met name het niet of gebrekkig luisteren naar en informeren van bewoners en raadsleden, het niet op de juiste manier betrekken van raadsleden bij besluitvorming en het intrekken van een gedane toezegging van de wethouder om tot een acceptabel compromis te komen.
Daarnaast zijn verkeersveiligheid, parkeeroverlast en de invloed van wind uitgebreid naar voren gebracht en besproken, waarbij bleek dat de gemeente moeite had om ook ten aanzien van deze onderwerpen een goed onderbouwde verdediging aan te kunnen voeren. Ook op de vraag vanuit bewoners of de gemeente überhaupt naar een kostenneutraal alternatief heeft gekeken, moest de gemeente bekennen dat dit niet het geval is geweest.

De rechter sprak waardering uit voor de betrokkenheid van bewoners voor hun woonomgeving. Bewoners weten echter niet wat van deze rechtszaak te verwachten. Over zes weken wordt de uitspraak verwacht en krijgen ze daarover uitsluitsel.

Deel dit bericht via: