Inspraakperiode van start voor ongelijkvloerse kruising Zwolsestraat

1163
0

Het concept voor het voorontwerp van de ongelijkvloerse kruising Zwolsestraat/ Gevers Deynootweg is vrijgegeven voor inspraak.

In de huidige situatie wordt de kruising Zwolsestraat/ Gevers Deynootweg gedomineerd door autoverkeer en is het gebied inclusief de korte zijde van de Zeekant niet herkenbaar als strandtoegang. Met het nieuwe ontwerp is volgens de gemeente een herkenbare en comfortabele route richting zee gemaakt. Dit door toevoeging van groen, meer ruimte voor langzaam verkeer en een toegankelijkere route.

De aanleg van de ongelijkvloerse kruising is onderdeel van het Uitvoeringsprogramma De Kust Gezond. De ongelijkvloerse entree start in de middenberm van de Zwolsestraat voor het kruispunt en loop via de korte zijde van de Zeekant richting de parkeergarage.

Daarnaast zal de korte Zeekant autovrij gemaakt worden. Het verlagen en autovrij maken zorgt voor een toegankelijke route van de Gevers Deynootweg naar de boulevard voor voetgangers en minder validen. Ook ontstaat hierdoor zicht op zee en wordt de herkenbaarheid als strandtoegang verbeterd.

De gemeente verwacht dat door de aanleg van de ongelijkvloerse kruising de verkeersdruk op het noordelijk deel van de Gevers Deynootweg zal afnemen. Daarnaast wordt de kruising Zwolsestraat/ Gevers Deynootweg overzichtelijker wat de verkeersveiligheid ten goede komt.

De inspraakperiode voor het concept voorontwerp loopt tot en met 13 maart aanstaande. Ook zal er in deze periode een informatiebijeenkomst worden gehouden voor de buurt. Na afloop van de inspraakperiode wordt het concept voorontwerp aangepast op basis van de ingekomen zienswijzen. Het aangepaste ontwerp wordt vervolgens voorgelegd aan het college en daarop ter vaststelling aan de gemeenteraad. Naar verwachting vindt dit plaats in de zomer van 2019.

Deel dit bericht via: