Onderzoek ‘vonkenregen’ in september afgerond

486
0
Foto: Dick Teske

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OvV) zal het onderzoek op zich gaan nemen naar de gebeurtenissen tijdens de jaarwisseling op Scheveningen. “Er zal onder meer gekeken worden naar de voorbereiding van de vreugdevuren en naar de problemen die zijn ontstaan na het ontsteken ervan”, aldus de OvV.
Nu de OvV het officiële onderzoek is opgestart zal er nu eerst een onderzoeksteam worden samengesteld. De voorzitter van de OvV heeft laten weten dat het onderzoek op een zodanig tijdstip wordt afgerond dat de conclusies kunnen worden meegewogen bij de organisatie van de volgende jaarwisseling. De verwachting is dat dit in september zal zijn.

Bezoeken
Na een stroeve start is burgemeester Krikke er alles aan gelegen om met bewoners, ondernemers maar ook met de hulpverleners in gesprek gegaan over de jaarwisseling op Scheveningen. Nadat zij op 1 januari al een bezoek had gebracht aan de Scheveningse kazerne, was het woensdag 9 januari de brandweerkazerne van Loosduinen waar zij op bezoek ging.
De ploeg die in de nieuwjaarsnacht actief was deelde openhartig hun ervaringen tijdens de inzet op Scheveningen. Ook de agenten van Bureau Scheveningen werden door Krikke tijdens een persoonlijk bezoek bedankt voor hun inzet. “U stond pal voor ieders veiligheid, en dat onder ongelooflijk moeilijke omstandigheden, in dikke rook bovendien en omgeven door een intense hitte. Ik heb diep respect voor wat u heeft gedaan”, aldus de burgemeester.

Afwikkeling
De gemeente houdt de mensen via een speciale ‘veel gestelde vragen’ webpagina op de hoogte over de gevolgen van het incident op Scheveningen tijdens de jaarwisseling. “Een veel gestelde vraag door bewoners en anderen betreft de afwikkeling van schadeclaims”, laat de burgemeester weten. “Mogelijk kan uitbetaling van claims even op zich laten wachten, waardoor het kan voorkomen dat iemand in de tussentijd in financiële problemen raakt. Mocht zich onverhoopt een schrijnende situatie voordoen, dan staan wij klaar om mensen van dienst te zijn.”
Zo wil de burgemeester onder meer bekijken hoe, met gebruikmaking van bestaande voorzieningen, de tijd tot de uitbetaling van de verzekeraar overbrugd kan worden.

Deel dit bericht via: