Terugblik: Vonkenregen op Scheveningen

926
0
Foto: Dick Teske

Te hoog
Het was de eerste verklaring van burgemeester Krikke en de meeste vragen tijdens de persconferentie van het Vreugdevuur Scheveningen gingen erover: was de stapel hoger dan de afgesproken 35 meter en werd er van zondag op maandag stiekem doorgebouwd. Kort en krachtig: Ja en ja.
Maar de betere vraag is of beide punten relevant zijn voor wat er gebeurd is en of daar een schuldige in aan te wijzen valt. Nee, dat is het niet. Iedereen met een goed paar ogen kon maandag zien dat de stapels hoger waren dan 35 meter. Dit werd maandagmiddag nog eens door zowel Duindorp als Scheveningen met trots bevestigd, de hoogte van de stapels lagen rond de 48 meter. De gemeente heeft toen nog uren de tijd gehad om in te grijpen voordat de stapels werden aangestoken, maar liet dit na.
Daarbij rijst de vraag: was hetzelfde met een stapel van 35 meter niet gebeurd?

Wind
De rook was nog niet opgetrokken of burgemeester Krikke liet weten dat de plots toenemende wind de oorzaak was van de vuurregen die over Scheveningen-dorp trok. Maar hoe plots nam de wind dan toe? Uit metingen blijkt dat de wind al sinds maandag 16.00 uur aan het toenemen was. Van windkracht 3 op maandagmiddag trok de windkracht aan naar vijf rond 01.00 uur op 1 januari. Dit was ook voorspeld door onder andere het KNMI.
Ook de windrichting was onderwerp van discussie, die zou ineens in de richting van dorp gedraaid zijn. Foto’s van de stapel van Scheveningen op 31 december laten zien dat de vlaggen rondom de hele dag heel fier waaien in de richting van Scheveningen-dorp. Metingen ondersteunen dit: de wind staat 31 december en bijna heel 1 januari WestZuidWest. Van een plots van richting draaiende wind is geen sprake.

Ontbranding
Inmiddels wordt er ook met een scherp oog gekeken naar de ontbranding van de Scheveningse stapel. Terwijl de stapel van Duindorp enkele minuten na 00.00 uur volledig in vuur stond duurde dit bij de stapel van Scheveningen wat langer. Pas na 10 minuten werden er wat kleine vlammen zichtbaar bovenaan de stapel. Tot 00.30 uur was het voornamelijk de top van de stapel die in brand stond. Even na half één lijkt het alsof er een ontploffing plaatsvind bij de stapel en staat plots de complete publiekszijde in brand. Opmerkelijk is dat de stapel geruime tijd maar aan één kant brand, aan de ‘zeezijde’ is amper een vlam te ontdekken. Terwijl de vonkenregen neerdaalt over Scheveningen-dorp lijken video’s erop te wijzen dat er minimaal nog één ontploffing plaatsvindt in de stapel.
Bij navraag of er iets mis ging met de ontsteking naar aanleiding van het ‘ontploffingsfilmpje’ gaf Ad Massa tijdens de persconferentie het volgende antwoord: “Wij hebben gebouwd en de ontsteking gehad zoals ieder jaar. We gebruiken daar diesel voor. Wat wij denken wat er gebeurd is, is dat na de ontsteking de vlammen door de diesellaag heen zijn getrokken. Dat is wat wij denken, het onderzoek moet dat nog uitwijzen.”

Screenshot uit ‘ontploffingsfilmpje’.

Dank
“Zonder jullie was waarschijnlijk half oud Scheveningen in de fik gegaan”, het was één van de vele steunbetuigingen die de brandweer van kazerne Scheveningen afgelopen week ontving. Ook tekeningen van kinderen uit het getroffen gebied en eetbare dankbetuigingen van ondernemers werden op de kazerne aan de Duinstraat bezorgd. De beheerders van de Oude Kerk toonden dankbaarheid met een heerlijke taart voor de brandweer. “Door kordaat optreden van de Brandweer Haaglanden is de Oude Kerk gespaard gebleven. Zij hebben de hele nacht met man en macht heel hard  gewerkt om de kerk en toren nat te houden en voortdurend de gloeiende stukken verkoold hout van de daken te spuiten”, aldus de Protestantse Gemeente te Scheveningen. “De kerkelijke gemeente is heel gelukkig dat de kerk weinig tot geen schade heeft opgelopen.”
De brandweer liet weten dat de bedankjes erg gewaardeerd worden. “Het is ons werk, maar het doet ons toch goed!”
Ook de politie, die hebben gezorgd dat de brandweer hun werk kon doen tussen duizenden bezoekers,  en de schoonmaakploegen, die de volgende ochtend alle vuurresten hebben weggepoetst, worden hartelijk bedankt voor hun inzet.

Duindorp
Ook de stapel van Duindorp heeft zichtbaar vonken gegeven, maar in veel mindere mate dan bij Scheveningen. Eigenaren van schepen in de jachthaven lieten weten dat er ook hier en daar brandschade was aangetroffen. Vermoedelijk door vliegvuur van de Duindorp stapel. Ook is er een zeer grote uitslaande brand geweest bij Garage De Jong aan de Zeesluisweg. Deze brand werd rond 1.30 uur ontdekt en was dusdanig groot dat er zo’n 20 minuten later werd opgeschaald naar middelbrand. Gezien de ligging van het garagebedrijf ten opzicht van de stapel in Duindorp bestaat het vermoeden dat de oorzaak van de brand in vliegvuur uit de stapel moet worden gezocht. De brandweer heeft deze brand nog in onderzoek. 

De stapel van Duindorp om 00.30 uur. Foto: Dick Teske

Onderzoek
Zowel de gemeente als de organisatie van het Vreugdevuur Scheveningen zijn in afwachting van het onderzoek dat zal plaatsvinden. In principe hangt het hele voortbestaan van de vreugdevuur-traditie af van dit onderzoek. In eerste instantie wilde de gemeente het voorval intern evalueren, maar al snel kwam de roep om een onafhankelijk onderzoek gezien de prominente rol van de gemeente in het geheel.
Vrijdag 4 januari maakte de gemeente bekend dat het onafhankelijke onderzoek uitgevoerd zou worden door het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). Een gunning die direct in twijfel werd getrokken omdat burgemeester Krikke, evenals 24 andere voorzitters van veiligheidsregio’s, in het bestuur zit. Hoewel Krikke niet in het dagelijks bestuur van het IFV zit, hebben diverse oppositiepartijen binnen de gemeente wel hun zorg uitgesproken over de mate van onafhankelijkheid dit onderzoek hierdoor zal hebben. Pieter van Vollenhoven, oud-voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV), heeft via Twitter inmiddels ook een duit in het zakje gedaan. “Dat is altijd het probleem bij die interne “onafhankelijke” onderzoeken zonder wettelijke bescherming. Het toezicht is hier ook niet onafhankelijk”, aldus Van Vollenhoven. Hij vraagt zich af of de onderzoeksraad het onderzoek niet op zich wil nemen.

Bijpraten
Bewoners en ondernemers uit het getroffen gebied hebben inmiddels een brief van burgemeester Krikke ontvangen. Ook zijn er gesprekken geweest tussen bewoners en ondernemers met vertegenwoordigers van het college. Zijn er toch nog vragen dan kunnen mensen terecht op de speciale webpagina van de gemeente: www.denhaag.nl/jaarwisseling. Ook kunnen mensen tot en met vrijdag 11 januari langskomen bij de speciale tijdelijke balie op het Stadsdeelkantoor tussen 8.30 en 16.30 uur. Een e-mail sturen is tevens mogelijk naar: jaarwisseling@denhaag.nl.
In het YMCA, aan de Keizerstraat 58, is er tot en met zaterdag 12 januari de mogelijkheid om bij te praten met buurtgenoten en vertegenwoordigers van de gemeente. U bent hier welkom tussen 11.00 en 13.00 uur.

Deel dit bericht via: