Inspraak over nieuwe rotonde Westduinweg/ Schokkerweg

2125
0
Eén van de ontwerpen die de revue gepasseerd zijn.

Het college heeft het concept voorontwerp voor de rotonde op de Westduinweg ter hoogte van de Schokkerweg vrij gegeven voor inspraak.

Het ontwerp voor de rotonde sluit aan op de nieuwe hellingbaan Dr. Lelykade, kent een goede verkeersafwikkeling – ook in 2030 – en is voor fietsers overzichtelijk. In het ontwerp voor de rotonde is de fietsstructuur goed ingepast en is ook aandacht besteed van het oprijden van fietsers op de rotonde van en naar de hellingbaan Dr. Lelykade en de Schokkerweg. Verder is de rotonde goed begaanbaar voor vrachtwagens.

De inspraakprocedure voor het concept ontwerp loopt van 15 oktober tot en met 25 november 2018. In die periode ligt het ontwerp ter inzage bij het Stadhuis en het Stadsdeelkantoor aan de Scheveningseweg en kunnen belanghebbenden hun zienswijze op het ontwerp kenbaar maken. Eind oktober 2018 organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst om het ontwerp nader toe te lichten aan belanghebbenden en geïnteresseerden.

Na verwerking van de inspraakreacties, wordt volgens planning het definitieve voorontwerp in februari 2019 ter vaststelling aan het college voorgelegd.

Deel dit bericht via: