Rechter: Kap Scheveningseweg mag, wel extra onderzoek naar negen bomen

1147
0
Foto: De Scheveninger

De voorzieningenrechter heeft donderdag uitspraak gedaan in de voorlopige voorzieningen-procedure die was aangespannen door onder meer de Bomenstichting Den Haag en de Stichting SOS Den Haag tegen het College van Burgemeester en Wethouders (B en W.)

De gemeente wil op 13 augustus aanstaande beginnen met de kap van 130 bomen en het verplanten van 30 bomen langs het traject van tram 1 op de Scheveningseweg. Volgens de rechter is het aan B en W. om de belangen af te wegen tussen de noodzaak van de vervanging van de trambaan op de Scheveningseweg voor tramlijn 1 en het behoud van de bomen. De rechter kan slechts marginaal toetsen of B en W. een juiste belangenafweging heeft gemaakt.

Volgens de rechter heeft B en W. op basis van onderzoek van de bomen voldoende aangetoond dat het noodzakelijk is om de meeste van de 130 bomen (op het traject tussen de Duinstraat en het Carnegieplein) te kappen. De rechter heeft geen redenen kunnen vinden om te oordelen dat natuur- en milieuwaarden of belevings- en gebruikswaarden van de meeste bomen zich verzetten tegen het verlenen van de vergunning.

Bijzondere bomen
Langs het traject staan 25 bijzondere bomen, waarvan er volgens de verleende vergunning twaalf behouden kunnen blijven. De rechter heeft wel redenen gevonden om, in aanvulling op die twaalf te behouden bomen, de vergunning te schorsen voor negen andere bijzondere bomen. De rechter is van mening dat voor iedere bijzondere boom een afzonderlijke beoordeling moet plaatsvinden omdat voor elk van die bomen individueel de beschermde belangen van natuur- en milieuwaarden en belevings- en gebruikswaarden moeten worden afgezet tegen het belang van de aanleg van het tramspoor. Voor deze negen bijzondere bomen is die belangenafweging onvoldoende geweest meent de rechter. In de bezwaarfase kan bekeken worden of behoud van die negen bijzondere bomen toch mogelijk is. Om die reden heeft de voorzieningenrechter de vergunning geschorst tot zes weken na de beslissing op bezwaar voor deze negen bomen.

Nader onderzoek
De rechter realiseert zich dat hierdoor mogelijk een vertraging van het project zal optreden, maar is van mening dat er nog wel voldoende tijd is voor nader onderzoek naar de negen bijzondere bomen. De gemeente heeft namelijk ook een oplossing gevonden voor 21 bomen aan de Scheveningseweg, die als zogenoemde hop-over voor vleermuizen functioneren. Deze 21 bomen mogen hierdoor pas na 1 november 2018 gekapt worden. De rechter oordeelt dat daarom ook een oplossing gevonden kan worden voor de tijd die nodig is voor onderzoek naar de negen bijzondere bomen.

Deel dit bericht via: